רבי יעקב ענתבי
 
קובץ שירים

עמודים: 7

לדוגמה לחץ על התמונה
חכם מאיר שולטן
 
קובץ שירים - סימן 'מאיר חזק'

עמודים: 14


לכניסה לחץ על התמונה
מדרש בית חסון דמשק

מאוצר אליהו זיתוני

קובץ שירים

הערות

שם הכותב

 
 
טלפון: 0773293037  דוא"ל: shaarbinyamin@gmail.com  בני ברק - ישראל
לעילוי נשמת מר בנימין אסא דוויך ז"ל        en Memoria de Don Binyamin Assa duek z"l
ומרת אשתו רבקה לבית פרכה ז"ל             y su esposa Sra. Rebeca Farca de Assa z"l