פרק א משנה א

פרק ב משנה א

פרק ג משנה א

פרק ד משנה א

פרק ד משנה כט

פרק ה משנה א

פרק ה משנה טז

פרק ה משנה כב

פרק ו משנה א - שנו חכמים

פרק ו משנה ד

פרק ו משנה ט

פרק ו משנה יא - ושני סוגי רבי חנניה

פרקי אבות - בעברית ובערבית

 
 
טלפון: 0773293037  דוא"ל: shaarbinyamin@gmail.com  בני ברק - ישראל
לעילוי נשמת מר בנימין אסא דוויך ז"ל        en Memoria de Don Binyamin Assa duek z"l
ומרת אשתו רבקה לבית פרכה ז"ל             y su esposa Sra. Rebeca Farca de Assa z"l