כהר לחמא עניא - עבדים היינו

מעשה בר"א - ברוך המקום

היא שעמדה - וירעו אותנו

אלו י' המכות - ר"י הגלילי

ר"ג היה אומר כל מי שלא אמר ג' דברים

כמה מעלות טובות למקום - על אחת כמה וכמה

בכל דור ודור

הלל

מתחילה עובדי ע"ז - ברוך שומר הבטחתו

הגדה של פסח

מפי ר' מרדכי סעייד הי"ו

 
 
טלפון: 0773293037  דוא"ל: shaarbinyamin@gmail.com  בני ברק - ישראל
לעילוי נשמת מר בנימין אסא דוויך ז"ל        en Memoria de Don Binyamin Assa duek z"l
ומרת אשתו רבקה לבית פרכה ז"ל             y su esposa Sra. Rebeca Farca de Assa z"l